Menu Close

Rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech

Cechą charakterystyczną niemieckiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych jest podział na ustawowe kasy chorych (GKV) i prywatne kasy chorych (PKV). Dostęp do ustawowych kas chorych ma niemal każdy, podczas gdy w prywatnych kasach obowiązują określone warunki.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne jest przeznaczone dla wszystkich obywateli Niemiec i cudzoziemców tam przebywających. Każda osoba pracująca lub przebywająca w tym kraju przez okres dłuższy niż 3 miesiące, musi być ubezpieczona. I to nie tylko ze względu na obowiązujące przepisy.

Brak ubezpieczenia może przysporzyć nam wielu poważnych problemów, zarówno prawnych, zdrowotnych, jak i finansowych.

Infolinia

999 888 777

email

kontakt@eurokv.pl

Skype

eurokv

Rodzaje ubezpieczeń w Niemczech

W Niemczech możesz wybrać jedno z dwóch rodzajów pełnoprawnego ubezpieczenia zdrowotnego:

 • państwowe pod pewnymi warunkami
 • prywatne dostępne dla wszystkich bez żadnych ograniczeń

Jeżeli niemieckie ubezpieczenie zdrowotne to jakie?

Niemiecki system opieki zdrowotnej i jej finansowania jest odmienny od polskiego. W Niemczech możemy wybrać dowolnie pomiędzy ubezpieczeniem ustawowym ( na wzór polskiego NFZ ) oraz ubezpieczeniem prywatnym, które w Polsce można nabyć jako dodatkowe i nie daje nam możliwości leczenia się w ośrodkach medycznych, gdzie koszty leczenia są refundowane przez państwo.

Taka elastyczność niemieckiego systemu ubezpieczeniowego daje nie tylko możliwość swobodnego wyboru ze względu na poziom usług medycznych ale i wysokość składek jakie należy regulować na ubezpieczenie zdrowotne. Czy słusznie większość z nas kojarzy ubezpieczenie prywatne jako droższe? Doradcy kancelarii ubezpieczeniowej euroKV mówią jednym głosem: nie. Wieloletnie doświadczenie i tysiące ubezpieczonych polskich klientów pokazuje, że w większości przypadków to ubezpieczenie prywatne jest tańsze od państwowego.

Ważne dla osób prowadzących działalność w Niemczech ! odliczenie wydatków na składki ubezpieczeniowe !

Zgodnie z art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku dochodowego. Dotyczy to zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą jak i tych zatrudnionych na umowę o pracę. Podatnik, który w trakcie roku podatkowego opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne ma prawo odliczyć te składki od podatku dochodowego za ten rok.

Nie masz ubezpieczenia? Zapłacisz karę i zostaniesz wydalony z Niemiec

Zgodnie z ustawą § 193 ust. 4 VVG osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego, podlegają karze finansowej i są wydalane z terenu Niemiec.

Aby zawrzeć w Niemczech umowę z ubezpieczalnia należy posiadać następujące, aktualne dokumenty:

 • ważny dokument tożsamości
 • zaświadczenie o meldunku ( gdy go nie posiadasz skorzystaj z umowy użyczenia adresu zameldowania )
 • umowę o pracę lub dokument poświadczający zgłoszenie działalności gospodarczej
 • niemieckie konto bankowe

Dlaczego posiadanie ubezpieczenia chorobowego jest istotne dla Polaka w Niemczech?

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej oraz wewnętrznymi przepisami niemieckimi wdrożonymi i respektowanymi w Niemczech od 2009, jeżeli przebywasz na terenie Niemiec dłużej niż 3 miesiące masz obowiązek:

 • zameldować się
 • wykupić ubezpieczenie zdrowotne

Spełnienie tych dwóch obowiązków jest koniecznym dla uznania Twojego pobytu w Niemczech jako legalnego. W innym przypadku może grozić Ci:

 • wydalenie z terenu Niemiec gdy przebywasz dłużej niż 3 miesiące bez meldunku i ubezpieczenia (zgodnie z wyrokiem Niemieckiego Trybunału Socjalnego (BUNDESSOZIALGERICHT Urteil vom 3.12.2015, B 4 AS 44/15 R), gminy są obowiązane do wydalania obcokrajowców przebywających na terenie Niemiec bez zameldowania oraz ubezpieczenia medycznego po upływie 6-ciu miesięcy) Posiadanie ubezpieczenia w Niemczech rozwiązuje wszelkie problemy i zapewnia w pełni legalny pobyt i możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy w DE.
 • kara finansowa – nałożenie kary finansowej na osobę nie ubezpieczoną jest bardzo częstym działaniem władz niemieckich mającym na celu zdyscyplinowanie cudzoziemca do uregulowania jego statusu w trakcie pobytu w Niemczech.

Konkurencyjne oferty ubezpieczeniowe dla Polaków w Niemczech

Propozycje euroKV 2020

Prywatne ubezpieczenie gewerbe za 1 €/ dziennie (ubezpieczenie na miesiąc ) dla opiekunek zawiera:

 • ubezpieczenie zdrowotne czyli pokrycie kosztów leczenia u lekarza kiedy jesteś chora
 • ubezpieczenie zdrowotne kiedy przebywasz w szpitalu
 • ubezpieczenie wypadkowe
 • ubezpieczenie OC

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla budowlanki od 55 € / miesiąc ( do 12 miesięcy )

1 cena – 3 ubezpieczenia (zdrowotne/OC/wypadkowe) – 5,5 €/dzień za prywatne ubezpieczenie zdrowotne na rok

 • pokrywa koszt leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego oraz przepisanych leków
 • pokrywa koszt leczenia stomatologicznego do 300 € oraz materiałów okulistycznych
 • medycznie uzasadnione protezy
 • pokrywa koszt transportu w przypadku zgonu do kraju + koszty pochówku do 10 tysięcy €
 • proste rozwiązanie umowy w przypadku wyjazdu z Niemiec / powrotu do kraju

Hit ! Ubezpieczenie bez wkładu własnego !

Ubezpieczenie zdrowotne w trakcie pobytu w Niemczech – a może wystarczy ubezpieczenie ZUS?

Odpowiadamy od razu w sposób jednoznaczny – jeżeli planujesz wyjazd do Niemiec to mówiąc kolokwialnie zapomnij o bezpłatnej pomocy medycznej w trakcie choroby w Niemczech dzięki ubezpieczeniu ZUS. Zgodnie z dyrektywami unijnymi za leczenie obcokrajowców przebywających poza krajem macierzystym odpowiada tamtejszy system opieki zdrowotnej ale pod warunkiem, że osoba przebywająca w danym kraju ma wykupione tam na miejscu ubezpieczenie. Jedyny wyjątek w przypadku ubezpieczenia ZUS i korzystania z niego na terenie Niemiec mają osoby przebywające tam w celach turystycznych nie dłużej niż 3 miesiące, nie podejmujące w Niemczech pracy i posiadające kartę EKUZ wydaną przez polski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

Co cechuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

 • składki ustalane indywidualnie na podstawie wieku, płci, stanu zdrowia i zakresu ubezpieczenia
 • zakres ubezpieczenia ustalany indywidualnie
 • wysoki poziom oferowanych usług medycznych
 • koszty leczenia refundowane
 • za każdego członka rodziny opłaca się oddzielną składkę
 • pokrywa koszty transportu chorego do Polski