Menu Close

Ubezpieczenia zdrowotne w Irlandii

W Irlandii wszyscy obywatele mają zapewniony dostęp do opieki zdrowotnej, jednak zakres świadczonych usług jest różny. Jedynie 29% populacji ma wolny dostęp do lekarzy rodzinnych, opieki ambulatoryjnej, szpitalnej, leków i sprzętu pomocniczego. Pozostali mają gwarantowaną opiekę szpitalną i opiekę ambulatoryjną w szpitalach publicznych, za którą muszą dopłacać.

Warto zatem na wyjazd do Irlandii, bez względu na długość i cel pobytu wykupić ubezpieczenie zdrowotne w euroKV.

Zapytaj o tanie polisy zdrowotne w Irlandii doradcę euroKV.

 

Infolinia

999 888 777

email

kontakt@eurokv.pl

Skype

eurokv

Karta ubezpieczeniowa EKUZ w Irlandii

Jeżeli wybieramy się do Irlandii, ale dopiero po przyjeździe zamierzamy szukać zatrudnienia, to przed wyjazdem trzeba złożyć w odpowiednim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające regularne opłacanie składki zdrowotnej. W przypadku osób na przykład bezrobotnych takie zaświadczenie wydaje urząd pracy, w którym dana osoba jest zarejestrowana. Karta najczęściej wydawana jest jeszcze tego samego dnia. Należy jednak pamiętać, że jest ona ważna przez dwa miesiące. Karta daje gwarancję, że zanim Polak znajdzie pracę w Irlandii, ma zapewniony dostęp do świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach, jak obywatele tego kraju.

Pobyt Polaka w Irlandii a ubezpieczenie

Uprawnienie do opieki medycznej nabywa się głównie na podstawie zamieszkania oraz dochodów niż uiszczania podatków oraz ubezpieczenia społecznego. Jeśli się mieszka w Irlandii przez dłuższy czas, uzyska się status tzw. „zwyczajnego rezydenta”. Zwyczajny rezydent, obywatele UE/EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub obywatele Szwajcarii są uprawnieni do korzystania z takich samych świadczeń zdrowotnych jak obywatele Irlandii. Irlandzki system opieki zdrowotnej jest połączeniem usług prywatnych i publicznych. W zależności od osiąganego dochodu, może przysługiwać nam Karta Świadczeń Zdrowotnych upoważniająca do bezpłatnych usług medycznych.