Menu Close

Kategorie: EuroKV

ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Ubezpieczenia w przyszłości de

NIEMCY PRACA A UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Polskie firmy w Niemczech mają się coraz lepiej. Już dziś w całych Niemczech jest zarejestrowanych ponad 200 tysięcy firm, których właścicielami są nasi rodacy, którzy prowadzą działalność właściwie we wszystkich branżach niemieckiej gospodarki. Legalna praca i pobyt w Niemczech wymagają dopełnienia stosownych formalności oraz wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.Najważniejsze formalności jakich osoba planująca pracę/otwarcie działalności w Niemczech winna dopełnić to:wynajem mieszkania lub pozyskanie umowy użyczenia adresu zameldowania (zaświadczenie o miejscu zamieszkania jest niezbędne przy większości formalności np. związanych z założeniem firmy…

ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Wszystko o UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA GEWERBE

Przymusowe czy dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech? Gewerbe czyli jednoosobowa działalność gospodarcza to najczęstsza forma prowadzenia biznesu przez Polaków w Niemczech. Gewerbe w języku niemieckim oznacza działalność gospodarczą prowadzoną przez jedną osobę gdzie właściciel firmy jest jednocześnie jej pracownikiem. Świadczenie usług odbywa się zatem na zasadzie samozatrudnienia. Statystyki wskazują, że aktualnie w Niemczech działa z powodzeniem ponad 200 tysięcy polskich firm zarejestrowanych na terenie całego kraju. Dlaczego Polacy wybierają tę formę działalności ? Prowadząc działalność gospodarczą w Niemczech polski przedsiębiorca ma szansę nie tylko na…