Menu Close
ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Ubezpieczenia w przyszłości de

NIEMCY PRACA A UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Polskie firmy w Niemczech mają się coraz lepiej. Już dziś w całych Niemczech jest zarejestrowanych ponad 200 tysięcy firm, których właścicielami są nasi rodacy, którzy prowadzą działalność właściwie we wszystkich branżach niemieckiej gospodarki. Legalna praca i pobyt w Niemczech wymagają dopełnienia stosownych formalności oraz wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.Najważniejsze formalności jakich osoba planująca pracę/otwarcie działalności w Niemczech winna dopełnić to:wynajem mieszkania lub pozyskanie umowy użyczenia adresu zameldowania (zaświadczenie o miejscu zamieszkania jest niezbędne przy większości formalności np. związanych z założeniem firmy…